Beeldend kunstenaar Roboodt ontwerpt en maakt, naast vrij werk en opdrachten voor bedrijven en particulieren, ambachtelijk vervaardigde urnamenten, grafmonumenten en gedenkbeelden. Kunstwerken in opdracht waarbij maatwerk en persoonlijke wensen voorop staan. In overleg wordt er een schetsontwerp gemaakt. Waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de basis ideeën, maar ook met de mogelijkheden en beperkingen van de locatie waar het kunstwerk komt. Het schetsontwerp is veelal een materiaalschets. Geen computer impressie, maar een 3D-model op schaal van het uiteindelijk monument.

schets stof der eeuwen stof der eeuwen

Roboodt werkt vooral met de materialen lood, glas, leisteen en koper. Deze materialen lenen zich bij uitstek voor monumen­taal werk. Ze zijn duurzaam maar veranderen wel onder invloed van de tijd. Daarbij zorgen licht, schaduw en neerslag voor een steeds wisselende uitstraling.

‘Door mijn beeldtaal en materiaalge­bruik heeft mijn werk een contemplatief karakter. Mijn beelden zijn ingetogen en kenmerken zich door elementaire vormen en vakmanschap. Mijn funeral art is herkenbaar door mijn specifieke beeldtaal die ik ook in mijn autonome werk toepas. Een beeldtaal die zich uit in een 'spel' van lijn en vlak, versus massa en volume. Mensen schaffen vaak een urn van mij aan, omdat ze vinden dat mijn urnnamenten er niet uitzien als urnen, ze zijn nauw verwant aan mijn vrij werk."

Facebook Twitter Linked In